Rodzaje aplikatorów do kleju?

Aplikator do kleju to urządzenie, którego zadaniem jest roztopienie kleju w zbiorniku, a  następnie jego wypompowanie. Aplikatory do klejów posiadają szereg zalet. Do zalet aplikatorów do klejów należy większa wygoda pracy, ograniczenie kontaktu produktów z operatorem, większa dokładność pracy, oraz łatwość w zachowaniu czystości. Aplikatory dodatkowo w znaczącym stopniu zmniejszają straty produktu.

Istnieją cztery rodzaje aplikatorów do kleju:

  • aplikatory zbiornikowe – urządzenie wyposażone w zbiornik, do którego wrzucany jest klej w celu jego stopienia. Tego typu aplikator jest najpowszechniejszy w przypadku użytku domowego.
  • aplikatory do beczek – umożliwiają większe pojemności zbiornika do nawet 200 litrów. W przypadku zastosowania domowego bardzo rzadko potrzebny jest aż tak duży zbiornik.
  • aplikatory do beczek non stop – wyposażone w dodatkowy zbiornik, który umożliwia pracę nawet podczas zmiany beczki.
  • aplikatory walcowe – posiada zbiornik, w którym porusza się obracający się walec.

Wybór aplikatora, a jego parametry.

Przy doborze dogodnego aplikatora kleju należy kierować się jego specyfikacja. Każdy aplikator do kleju posiada szereg parametrów. Podstawowym parametrem jest pojemność zbiornika. W przypadku, gdy potrzebujesz dużo kleju w danej jednostce czasu warto zastanowić się nad większym zbiornikiem. Większy zbiornika oznacza, że twój aplikator będzie mógł stopić więcej kleju na raz. Kolejnym parametrem jest liczba głowic grzewczych. Liczbę głowic grzewczych możliwych do podłączenia do aplikatora podaje się w liczbie wyjść. Liczba wyjść waha się pomiędzy 1 a 6. Innym parametrem jest rodzaj pompy. Pompy podzielić można na dwie grupy – tłokowe i zębate. Pompy tłokowe użyteczne są w przypadku aplikacji opartej o większą liczbę węży. W przypadku pomp zębatych aplikacja jest bardziej równomierna, lecz wyklucza ona aplikację opartą o większą liczbę węży. Kolejnym elementem jest czujnik temperatury. Tutaj należy pamiętać, aby wszystkie elementy systemu oparte były o ten sam czujnik temperatury.

Istnieją kleje, które potrzebuje dedykowanego aplikatora. Jest to wymagane w przypadku klejów reaktywnych PUR lub POR. Specyficzna konstrukcja aplikatora do kleju jest także potrzebna w przypadku klejów poliamidowych.

Archiwizacja dokumentacji unijnej

Beneficjenci dotacji z funduszy europejskich, już na etapie przygotowania i uzupełniania wniosków o przyznanie dofinansowania, stykają się z rozbudowaną dokumentacją. Cała realizacja projektu również wiąże się z masą kolejnych dokumentów. Jednym z kluczowych aspektów prawidłowej realizacji projektu, to dbałość o prawidłową archiwizację dokumentów. Wsparcie finansowe w postaci dotacji Unii Europejskiej daje możliwość szybszego rozwinięcia się wymarzonej działalności przez podmioty, które dopiero wchodzą na rynek. Poza korzyściami, jakie zyskuje beneficjent, ma on również masę dodatkowych obowiązków. Jednym z nich jest konieczność o prawidłowe rozliczenie projektu. Zaczyna się to już w trakcie jego prowadzenia oraz po jego zakończeniu i finałowej wypłacie dofinansowania. Należy nałożyć więc szczególny nacisk na odpowiednie przygotowanie i dokładne gromadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z dotacją. 

Przechowywanie dokumentów jest obowiązkiem

Wszystkie firmy, realizujące projekty ze środków unijnych są zobligowane do przechowywania całej dokumentacji związanej z projektem. Taki wymóg stawiają nie tylko przepisy prawa europejskiego, ale również krajowe regulacje prawne. Obowiązkowi archiwizacji unijnej podlega całość dokumentacji projektowej. Beneficjent musi zapewnić pełen dostęp z okresu 5 lat. Małe i średnie firmy obowiązuje okres 3 lat. Konieczne jest, aby szczególnie uważać, aby te dokumenty nie zostały uszkodzone, zabrudzone ani zgubione. Szczegółowe wytyczne archiwizowania dokumentacji, zawsze zawarte są w umowie dotyczącej dofinansowania danego projektu. Natomiast jeśli ta dotacja miała charakter pomocy publicznej, wtedy dokumenty przechowuje się 10 lat.

Jakie dokumenty beneficjent powinien przechowywać?

W trakcie całej realizacji beneficjent będzie zobligowany, z tym że będzie musiał tworzyć różnorodne dokumenty. Wśród nich znajdzie się dokumentacja ogólna, umowa o dofinansowanie i cała korespondencja dotycząca projektu. Dokumentacja merytoryczna, przetargowa oraz finansowo-księgowa.

W przypadku merytorycznej dokumentacji projektu obowiązek archiwizacji dotyczy całego zarysu projektu, wraz z jego wstępnym budżetem, analizy merytorycznej, finansowej projektu, jak i wniosku o dofinansowanie wraz z budżetem i dokładnym harmonogramem działań. Dodatkowo warto mieć zachowaną decyzję o przyznaniu dofinansowania oraz umowę dotacji. Poza tym ważny jest również szereg informacji takich jak programy zajęć, konferencji i szkoleń. W razie, gdy w umowie dokonano jakichkolwiek, nawet najmniejszych zmian, wymagane jest przechowywanie wszystkich aneksów tych zmian wprowadzonych.

Kolejna grupa, która podlega archiwizacji, są dokumenty finansowo-księgowe projektu. Mowa tu o wszelkich wnioskach o zaliczki, rozliczeniach zaliczek, poleceniach przelewów, wyciągach bankowych, protokołach zdawczo-odbiorczych. Nie można zapomnieć również o dowodach, raportach kasowych, fakturach VAT, notach korygujących, rachunkach, listach płac i poleceniach wyjazdów służbowych.

Dokumentacja, czy tylko na papierze?

Dokumentacja projektowa powinna być przechowywana w wersji oryginalnej lub kopii, ale o poświadczonej wiarygodności z jej oryginałem. Wymóg taki na beneficjantów nakłada art. 90 ust. 3 rozporządzenia rady UE i PE nr 13030/2013.

W przypadku dokumentów w wersji cyfrowej dopuszcza się, aby zostały one zapisane na powszechnie znanych dostępnych nośników danych (np. dyski CD, DVD, pamięć przenośna flash, mikrofilmy i fotokopie). Beneficjent musi również dopilnować, aby dostęp do nich był równie swobodny, jak w przypadku archiwum tradycyjnego. Powinien zadbać też o możliwość późniejszego drukowania owych dokumentów.

Czym jest drobnica skonteneryzowana?

Branża logistyczna i transportowa odgrywa w dzisiejszych czasach bardzo ważną rolę. W związku z kompleksowym charakterem tej branży, powstało bardzo wiele zagadnień, które umożliwiają usystematyzowanie wiedzy oraz zapewnienie odpowiedniej regularności działań. Słownictwo jest jednolite dla wszystkich przedstawicieli tej branży, co znacznie ułatwia prowadzenie działalności logistycznej. Jednym z ważniejszych zagadnień określających transportowane i magazynowane produkty jest drobnica skonteneryzowana.

W dzisiejszych czasach produkowanych i przetwarzanych jest bardzo wiele produktów z branży żywnościowej, przemysłowej, chemicznej, itp. Samych branż, do których zaliczają się wyroby istnieje wiele tysięcy, a pojedynczych typów produktów jest jeszcze więcej. Nic więc dziwnego, że w logistyce zostały podzielone na różne kategorie. Jedną z nich jest drobnica skonteneryzowana.

Podstawowe informacje o drobnicy skonteneryzowanej

Pod pojęciem drobnica skonteneryzowana kryją się różne typy towarów, które są przeznaczone do transportowania w małych pakunkach. Mogą to więc być produkty żywnościowe, środki czystości, części samochodowe, chemikalia, lekarstwa, a także wiele innych wyrobów zaliczanych do różnych branż. Produkty określane hasłem drobnica skonteneryzowana są zwykle transportowane w małych opakowaniach kartonowych, paczkach, skrzyniach, workach (mogą to być więc produkty oferowane luzem). Czasami w ramach dodatkowego zabezpieczenia i zapewnienia właściwego uporządkowania, opakowania tego typu są umieszczane na europaletach. Oczywiście jak sama nazwa wskazuje, drobnica skonteneryzowana obejmuje produkty, które są transportowane w kontenerach.

Wygodny i bezpieczny transport na dalszych trasach

Drobnica skonteneryzowana jest bardzo często wybierana przez firmy logistyczne jako wygodna i bezpieczna forma transportu drobnych towarów na dalekich dystansach. Duże ilości opakowań czy też opakowania na paletach są umieszczane w wielkich kontenerach wykonanych zwykle z metalu. Konstrukcje te umożliwiają odpowiednie ułożenie drobnicy na przestrzeni w kształcie prostopadłościanu. Solidne ściany oraz podłoże takich kontenerów to powierzchnie odporne na uszkodzenia mechaniczne, duże obciążenie czy też niekorzystne czynniki zewnętrzne, takie jak zła pogoda, deszcze, niskie temperatury, itp. Nic więc dziwnego, że drobnica skonteneryzowana jest stosowana w przypadku dalekich transportów, najczęściej drogą morską.

Firmy logistyczne transportujące drobnicę

Warto zaznaczyć, że drobnica skonteneryzowana jest transportowana i przeładowywana przez wiele firm logistycznych. Prace z zakresu załadunku i rozładunku są wykonywane w portach oraz magazynach posiadających dużą powierzchnię. Generalnie znalezienie usługodawców zajmujących się przewożeniem towarów w formie drobnicy w kontenerach nie powinno stanowić problemu, ponieważ wiele takich firm umieszcza informacje na swój temat w Internecie. Również znalezienie sprawdzonej, najlepszej firmy nie jest problemem, ponieważ Internet jest pełen opinii na temat takich firm logistycznych.