Jak usprawnić zarządzanie magazynem?

Sprawne zarządzanie magazynem jest ważne, jeśli chcemy zachować porządek i wiedzieć, co mamy, a czego nam brakuje. Warto zakupić program do magazynowania, który pomoże opanować rejestrację płatności i zamówień oraz podliczy stany magazynowe. Wybór oprogramowania jest ogromny. Co kupić i jak usprawnić zarządzanie magazynem?

Po co nam program do magazynowania?

Na potrzeby raportów dla Urzędu Skarbowego magazyn definiuje się jako ewidencję aktywów obrotowych, natomiast plik JPK_MAG to jej obraz rozszerzony o pewne informacje. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to siedem różnych struktur, a jedną z nich jest struktura magazynowa, czyli właśnie JPK_MAG. Zbiór ten odpowiada danym księgowym, które są przechowywane w systemach źródłowych. Trzeba więc mieć i sprawnie obsługiwać program do magazynowania, który będzie ewidencjonował każdy obrót. Towarom przypisuje się wiele atrybutów – numer i data dokumentu przybycia (konieczne do rozliczeń z instytucją podatkową), data przemieszczenia towaru i informacje szczegółowe. Magazyn jest bowiem ewidencją aktywów obrotowych, a plik JPK to obraz tej ewidencji, rozszerzony o dodatkowe informacje wynikające z przepływu poszczególnych towarów przez dane przedsiębiorstwo. Magazyn rozumiany jako ewidencja może być miejscem składowania towarów, ale brak fizycznej lokalizacji nie oznacza braku magazynu.

Czytaj również  Archiwizacja dokumentacji unijnej

Jakie program do magazynowania wybrać?

Na rynku jest wiele programów magazynowych, a trzeba wybrać taki, który będzie odpowiadał na nasze potrzeby. Jeśli dużo sprzedajemy i musimy wystawiać faktury, wybierzmy program do magazynowania, który umożliwia wystawianie wszystkich rodzajów faktur i rachunków, w tym dokumentów pro forma, faktur krajowych, eksportowych, zaliczkowych, VAT-UE i VAT-marża. Dla osób prowadzących jednoosobową działalność przeznaczony jest program, dzięki któremu można prowadzić gospodarkę magazynową z opcją definiowania do sześciu cen sprzedaży każdego z towarów lub usług. Dzięki temu można na bieżąco śledzić stany magazynowe, przeglądać historię przyjęć i wydań oraz wykonywać spis z natury, aby stwierdzić, czy mamy braki czy nadwyżki w magazynie. Program wyliczy należny podatek dochodowy i wygeneruje odpowiednie deklaracje. Ma również wbudowane rejestry sprzedaży i zakupów VAT, moduł fakturowania z opcją wystawiania dokumentów sprzedaży w języku angielskim i niemieckim oraz narzędzia do rejestrowania przebiegu pojazdów i wyposażenia firmy.

Zainstalujmy dobrej jakości program do magazynowania, by sprawnie prowadzić działalność. Działa on na każdym komputerze w biurze i możemy z niego swobodnie korzystać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *