Czy młodzi przedsiębiorcy mogą starać się o kredyt dla firm? Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić

Trudno rozpocząć działalność gospodarczą, jeśli nie mamy wystarczającej ilości gotówki. W takiej sytuacji ratunkiem jest kredyt dla firm. Kiedyś młode przedsiębiorstwa miały duży problem z dostępem do kredytów, ale i ten trend ulega zmianom, a banki coraz częściej pomagają sfinansować różne projekty. Jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać dofinansowanie?

Jakimi kryteriami się kierować wybierając kredyt dla firm?

Warunki otrzymania i uruchomienia pożyczki w dużym stopniu zależą od tego, na jaki cel wykorzystamy kredyt. W przypadku większej kwoty bank będzie wymagał szczegółowego rozliczenia się z wydatków. Jeśli pożyczka będzie zabezpieczona np. nieruchomością, otrzymamy większy kredyt, ale musimy być świadomi, że wiąże się to z dużym ryzykiem – jeśli biznes się nie uda, stracimy nie tylko firmę i pieniądze, lecz także nieruchomość, którą bank wystawi na licytację. Możemy więc starać się o pożyczkę bez dodatkowego zabezpieczenia, ale jeśli bank ma przyznać taki kredyt dla firm, będzie dokładnie analizował naszą historią finansową lub wymagał dodatkowych ubezpieczeń, by móc przedstawić nam ofertę kredytów.

Na jakich warunkach można otrzymać kredyt dla firm?

Banki mają obawy przed pożyczaniem środków podmiotom gospodarczym o nieugruntowanej pozycji. Obecnie można skorzystać z kredytu dla firm ze wsparciem rządowym. W takiej sytuacji wypłacalność przedsiębiorcy gwarantuje Bank Gospodarstwa Krajowego, który pokrywa zadłużenie właściciela firmy, który nie będzie w stanie spłacać kredytu. Kredytobiorca będzie musiał spłacić zadłużenie bezpośrednio do BGK. Bank chętniej udziela pożyczki w takiej sytuacji, gdyż ma dodatkowe zabezpieczenie. Propozycje banków dla młodych firm w większości dotyczą kwot rzędu 10–20 tys. zł. Taką sumę start up powinien pozyskać bez większych problemów i bez zabezpieczeń majątkiem własnym. Bardziej skomplikowane może być otrzymanie kredytu w kwocie np. 200 tys. zł, ale i to nie jest niemożliwe. Ostateczna wartość przyznanego finansowania będzie zależała od szeregu czynników, takich jak cel kredytu, branża oraz zabezpieczenia (np. w postaci nieruchomości, urządzeń/maszyn czy kontraktów). Każde finansowanie udzielane przez bank musi być odpowiednio zabezpieczone. Bank może prosić o zestaw pod hipotekę lub możliwość rekompensaty ewentualnych strat poprzez zajęcie majątku firmy (np. maszyn). Formą zabezpieczania kredytu dla firm jest także kaucja oraz blokada środków na rachunku bankowym. Istnieją także zabezpieczenia o charakterze osobowym, czyli gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie wekslowe, poręczenie według prawa cywilnego, cesja wierzytelności i inne. O wszystkich warunkach i obostrzeniach przedsiębiorca powinien być poinformowany przed zawarciem umowy kredytowej. Wnioskując o kredyt trzeba złożyć wniosek kredytowy wraz z wymaganymi przez bank załącznikami, którymi są: zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na ZUS i US, biznesplan przedsięwzięcia, wpis do rejestru działalności gospodarczej, a także zaświadczenia o możliwości zabezpieczenia kredytu, np. hipoteka na nieruchomości

Czytaj również  Wykrywacz kłamstw – czy to naprawdę działa? Fakty i mity na temat wariografu

Chcąc zapewnić młodej firmie płynność finansową możemy wnioskować o kredyt dla firmy, który będzie zastrzykiem gotówki. Przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznajmy się z jej warunkami, by brak odpowiednich dokumentów nie odebrał nam szansy na uzyskanie pożyczki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *